Muzeum romské kultury ve spolupráci s firmou ONplan zahájilo přípravu mezinárodní dvoukolové krajinářsko-architektonické soutěže „Lety u Písku, Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách“. Předmětem soutěže bude hledání optimální podoby památníku a okolní krajiny.

„Až příliš často se setkáváme se zlehčováním historie tábora v Letech a Hodoníně u Kunštátu
i obecným popíráním holokaustu Romů a Sintů. Pokud dovolíme zapomenout, popřít tuto bolestnou etapu naší historie a nepoučíme se z ní, otevíráme tím možnost opakovat stejné chyby, opakovat stejné tragédie.“
řekla ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová. Posláním památníku bude uctění památky obětí tábora v Letech, obětí holokaustu Romů a Sintů z někdejšího protektorátu, zachování a připomenutí příběhu tábora v Letech. Památník však musí také vzdělávat a informovat o historii Romů a Sintů v Čechách ve 20. století, vysvětlovat kořeny nenávisti, diskriminace a podnítit diskusi k tematice lidských práv i zlepšení vzájemného soužití.

Pro úspěch soutěže a naplnění do ní vkládaných očekávání je nezbytné kvalitně zpracované zadání. Soutěžní týmy musí pochopit kontext, cíle a poslání památníku, ale i finanční, technická a provozní omezení. „Zpracování námětu památníku, podrobné definování jeho poslání a celkové zpracování zadání soutěže není lehkou záležitostí. Na budoucnosti památníku má zájem široké spektrum aktérů. Ti všichni budou informováni o přípravě soutěže, jejích základních parametrech a zapojeni do tvorby zadání.“ řekl Petr Návrat ze společnosti ONplan, která koordinuje přípravu soutěže a bude i jejím administrátorem.

Zadání je aktivně vytvářeno v pracovní skupině složené především z odborníků z Muzea romské kultury a zástupců pozůstalých. Členy této skupiny jsou dále odborníci na historii, romisté, architekti, muzejníci, galeristé a zástupce ministerstva kultury.

Jedním z mnoha podkladů, z kterých bude pracovní skupina zpracovávat zadání, budou také podněty místních obyvatel a hlavních aktérů projektu. Během května se uskuteční setkání s obyvateli obcí v okolí památníku v Letech. Na něm budou s místními obyvateli diskutovány současné hodnoty a problémy místa, jejich potřeby a očekávání, ale i případné obavy spojené s budoucností památníku. V květnu proběhne konzultační odpoledne, na které budou pozvaní aktéři projektu seznámeni se současným stavem území, plánovaným posláním památníku a záměrem na vyhlášení krajinářsko-architektonické soutěže. Přítomní budou mít možnost probrat se zástupci Muzea romské kultury a společnosti ONplan své dotazy k odprezentovaným informacím a vyjádřit svá očekávání spojená s budoucností památníku. Na konci června pak bude hlavním aktérům představen návrh zadání soutěže připravený pracovní skupinou.

Soutěž bude otevřená, mezinárodní, dvoukolová – v prvním kole předloží mezinárodní týmy koncept řešení památníku, následně odborná porota vybere návrhy, které postoupí do druhého kola. Ve druhém kole předloží vybraní soutěžící podrobnější řešení, z kterých porota vybere ty nejlepší návrhy. Vše bude probíhat v přísně anonymním režimu – porota se dozví jména autorů všech návrhů až po úplném ukončení soutěže. S autory vítězného návrhu, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, bude muzeum jednat o uzavření smlouvy na vypracování všech stupňů projektové dokumentace až po prováděcí projekt. Vyhlášení soutěže předpokládáme v září tohoto roku. Do konce roku bude uzavřeno 1. kolo soutěže, v dubnu příštího roku by mělo být uzavřeno druhé kolo a vyhlášeny výsledky soutěže.

Tisková zpráva