Edukační program

MÍSTO PAMĚTI – PAMĚŤ MÍSTA
tzv. cikánský tábor v Letech u Písku

Pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, SŠ a studenty VŠ jsme připravili vzdělávací program věnovaný holokaustu Romů a Sintů.

délka programu: 150 minut
místo konání: Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách
datum konání: 28.–30. 4. 2020, 16.–19. 6. 2020
čas konání: každý den 8:30–11:00 nebo 13:30–16:00
vzdělávací oblasti: člověk a jeho svět, člověk a společnost
průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova
vstupné: zdarma

kontakt pro objednání programu a bližší informace:
edukator@rommuz.cz, tel. +420 545 214 419

Vzdělávací program se věnuje tématu holokaustu Romů. Představí historii místa, kde v letech 1942–1943 stával tzv. cikánský tábor, a seznámí účastníky s neutěšenými podmínkami života v něm i s významem tábora v kontextu řešení tzv. cikánské otázky. Účastníci budou mít příležitost podívat se na areál bývalého vepřína, na jehož místě je plánována výstavba nového památníku. V programu se pracuje s dobovými dokumenty, fotografiemi a vzpomínkami pamětníků. Společně otevřeme otázku zacházení s místy paměti, mezi která areál patří. Diskutovány budou události, které byly spojené se snahou o uzavření vepřína. Program se vedle poznatků z historie zaměří na rozvoj občanských kompetencí, kritického myšlení a tvořivosti účastníků.

Informační leták ke stažení zde.

Krajinářsko-architektonická soutěž

Muzeum romské kultury ve spolupráci se společností ONplan připravilo zadání krajinářsko-architektonické soutěže k nové podobě památníku v Letech.

Bližší informace o krajinářsko-architektonické soutěži : http://www.novypamatniklety.cz

Představení památníku

Tábor Lety byl zprvu kárný pracovní tábor, později také sběrný tábor a tzv. cikánský tábor během druhé světové války, zřízený na okraji obce Lety v dnešním okrese Písek.

Oficiální označení tábora se v závislosti na jeho funkci měnila. Tábor byl založen 8. srpna 1940 jako kárný pracovní tábor.

Od 9. března 1942 zde byl vybudovaný sběrný tábor se zpětnou platností od ledna 1942. Podmínky internace ve sběrném táboře byly srovnatelné s kárným pracovním táborem – počet internovaných Romů byl menšinový.

Od srpna 1942 se sběrný tábor mění v tzv. cikánský tábor  v Letech u Písku. Proměňuje se i skladba vězňů – jedná se o osoby protektorátními úřady považované za Cikány, tedy především o české Romové. Ti byli drženi za nelidských podmínek a většinou zde nebo později v jiných koncentračních táborech zahynuli.

Na místě byl v 70. letech 20. století vybudován zemědělský podnik – velkokapacitní vepřín. V 90. letech 20. století byl u vepřína zřízen památník, v srpnu 2017 vláda rozhodla o odkupu vepřína od jeho vlastníka, jeho následné demolici a vybudování památníku.

Od dubna 2018 Muzeum romské kultury spravuje areál bývalého vepřína i Kulturní památku Lety (od ledna 2018).

4. září došlo k revokaci usnesení vlády ze dne 21. 8. 2017 č. 609 a ze dne 23. 10. 2017 č. 766 a je schváleno uvolnění prostředků na demolici a archeologický výzkum ve výši 111,5 milionu Kč včetně DPH.

Muzeum romské kultury v současné době provádí pouze udržovací práce v okolí vepřína. Nyní probíhají přípravy k vyhlášení krajinářsko-architektonické soutěže o návrh nového památníku. Výsledek soutěž by měl být znám na jaře 2020 a v souvislosti s tím dojde k demolici vepřína.

Areál vepřína je střežen a zároveň probíhá likvidace náletových křovin a sečení trávy včetně udržování Kulturní památky Lety.

Informační centrum v obci Lety (obecní úřad) je otevřeno každý den 9 – 17 hodin.

Z historie

  • Tábor v Letech u Písku byl založen v roce 1940 jako kárný pracovní tábor.
  • V březnu 1942 se z něj stal sběrný tábor.
  • Od srpna 1942 byl veden jako tzv. cikánský tábor, kdy byli shromažďováni především čeští Romové před transportem do vyhlazovacího tábora v Osvětimi.
  • Na místě tábora byl v 70. letech vybudován velkokapacitní vepřín.
  • V srpnu 2017 vláda rozhodla o odkupu vepřína.
  • Od dubna 2018 je správcem vyklizeného areálu vepřína Muzeum romské kultury.

Kompletní historie

Galerie památníku

Zobrazit celou galerii